smiley  北京九恒星科技股份有限公司 (工作地址:北京)

 

 

 

smiley  深圳市思凯科技开发有限公司  (工作地址:深圳) 

 

 

 


 

 

智联招聘
猎聘
智联招聘
智联招聘
智联招聘
智联招聘

在这里,你会收获新的自己,新的团队和新的生活;

在这里,你会收获的不仅仅是高薪,还有专业技能、成长关爱、朋友和家人;

这里,就是九恒星,真诚的欢迎您加入我们,寻找、开创另一个自己吧!

 

 

 

 

smiley  金在(北京)金融信息服务有限公司 (工作地址:北京)

 

 

 

 

smiley 九恒星成都信息技术有限公司  (工作地址:成都)

 

 

 

 

smiley 九恒星(武汉)信息技术有限公司  (工作地址:武汉)

 

 

 

smiley  九恒星(上海)金融信息服务有限公司(工作地址:上海)

 

 


 

 

Boss直聘
拉勾网
Boss直聘
拉勾网
前程无忧
Boss直聘
前程无忧
Boss直聘